List of Registered Runners

When: August 9, 2018
Time: Race starts promptly at 7pm
Where: Toronto Islands (Ward’s Island)

** Important Please Read **

If you do not see your name in the list AND you registered online

First Name Last Name Event
Youssef Aboulnaja 6km Run
Ivan Aguilar 6km Run
MHD-Amer Al-Shaar 6km Run
Farah Alshaar 6km Run
Edwin Alvarado 6km Run
Luiz Alvarez 6km Run
Kerri Andreas 6km Run
Catherine Angela 6km Run
Mark Angus 6km Run
Robert Anthony O’Halloran 6km Run
Jessie Armour 6km Run
Fred Auchterlonie 6km Run
Richard Bailey 6km Run
Heather Baltzer 6km Run
Benjamin Banyai 6km Run
Brigitte Beneteau 6km Run
Nicole Berube 6km Run
Cortney Blackburn 6km Run
Ivana Boricic 6km Run
Deb Bourk 6km Run
Deborah Brown 6km Run
Eliza Brown 6km Run
Nadine Bukhman 6km Run
Henrique Cabral 6km Run
Vanessa Calvelo 6km Run
Keily Cantwell 6km Run
Lisa Cantwell 6km Run
Sylvia Cashmore 6km Run
Gordon Chan 6km Run
kathryn Chan 6km Run
Susan Chau 6km Run
Tracy Chew 6km Run
Howard Choy 6km Run
Vern Christensen 6km Run
Mayling chung-robinson 6km Run
John Clarke 6km Run
Marcus Colonna 6km Run
Darren Cooney 6km Run
Chris Courville 6km Run
Julie Cowan 6km Run
Alice Cranker 6km Run
Madeline Cravit 6km Run
Sarah Creskey 6km Run
Deirdre Dagar 6km Run
Andrea Daley 6km Run
Martin Daniel-Ivad 6km Run
Jennifer Darling 6km Run
Jane Davies 6km Run
Eric de Roos 6km Run
Evan Delaney 6km Run
Alexandra DeMarchi 6km Run
Justin DeMarchi 6km Run
Christina Digan 6km Run
Leigha Dimitroff 6km Run
Vlad Dolgocheev 6km Run
Alexandra Dollery 6km Run
Leeanne Donovan 6km Run
Colin Elion 6km Run
Frances Enchin 6km Run
Fiona Ezechiels 6km Run
Erika Fabian 6km Run
Jan Falguera 6km Run
Dixon Fan 6km Run
Dana Filek-Gibson 6km Run
Yaa Fordjour 6km Run
Eric Foster 6km Run
Debora Foster 6km Run
Anne Francis 6km Run
James Freemantle 6km Run
Gary Furlong 6km Run
Henry Gabriels 6km Run
Gavin Gardiner 6km Run
Hanna Garner 6km Run
Robert Gazzale 6km Run
Heather Gerrard 6km Run
Adam Gofton 6km Run
james gofton 6km Run
Adam Gougeon 6km Run
Timothy Green 6km Run
Sheryl Griffith 6km Run
allen groome 6km Run
Gilian Growse 6km Run
Cristina Guerrero 6km Run
Angela Hansen 6km Run
Simon Harding 6km Run
Liz Harding 6km Run
Emily Hass Ryan 6km Run
Eileen Heckel 6km Run
Sam Heffer 6km Run
Graham Henderson 6km Run
Wayne Ho 6km Run
Louis Ho 6km Run
Jason Hoddinott 6km Run
Tory Hofff 6km Run
Logan Hollahan 6km Run
Jack Huang 6km Run
Lu Huang 6km Run
Joanna Huang 6km Run
Elizabeth Hughes 6km Run
Claudia Hungerson 6km Run
Anastasia Ikonnikova 6km Run
Miranda Indrigo 6km Run
Amir Jafri 6km Run
Maryann James 6km Run
Samantha Johnson 6km Run
Christopher Jones 6km Run
Susan Jong 6km Run
Meagan Jukes 6km Run
Mike Kakihara 6km Run
Sarah Kavanagh 6km Run
Grace Keenleyside 6km Run
Doug Kells 6km Run
Matthew Kerry 6km Run
Ansar Khan 6km Run
Natalia Klimko 6km Run
Lee-Anne Knight 6km Run
Katrin Kohl Hopkins 6km Run
Paul Kolodziej 6km Run
Ben Kong 6km Run
Joanna Kotsopoulos 6km Run
Glenna Kramer 6km Run
Alex Kreilich 6km Run
Elise Kreilich 6km Run
Debbie Lamch 6km Run
Jo-Anne Leathen 6km Run
Danielle Lenarcic Biss 6km Run
Lawrence Lewis 6km Run
Mei Ling 6km Run
Rhonda Liss 6km Run
Daniel Lock 6km Run
Kevin Long 6km Run
Steve Longden 6km Run
Chung-yee Loo 6km Run
Erik Loponen 6km Run
Cindy Louie 6km Run
Quinn Macaskill 6km Run
Matthew MacDonald 6km Run
F.Deborah MacDonald-McGee 6km Run
Maggie MacKenzie 6km Run
James MacKinnon 6km Run
Shatlane MacLeod 6km Run
Lorianne Macpherson 6km Run
Stefanie Mak 6km Run
Edgar Malchic 6km Run
Jack Malone 6km Run
Patricia Manning 6km Run
Alexis McBride 6km Run
Martha McCabe 6km Run
Garner McJannett 6km Run
Aziel McKenna 6km Run
Roz McLean 6km Run
George McMenemy 6km Run
Matt Melnik 6km Run
Peter Millican 6km Run
Charlie Mills 6km Run
Lisa Miron 6km Run
Emily Moher 6km Run
Jeremy Moher 6km Run
Dave Moher 6km Run
Jim Montgomery 6km Run
Meghan Moore 6km Run
Nick Morrow 6km Run
Roger Moss 6km Run
Maureen Moyer 6km Run
Brendan Neely 6km Run
Namita Nijjar 6km Run
Amat Nijjar 6km Run
Trish O’Hearn 6km Run
Leslie Obukuro 6km Run
Cristina Oddi 6km Run
Irene Oeffling 6km Run
Brittany Owens 6km Run
Joanne Oxley 6km Run
Brandon Panaro 6km Run
Sarah Pelley 6km Run
Nicolas Perez-Lozana Alonso 6km Run
Benoit Plouffe 6km Run
Zachary Plouffe 6km Run
Florence Plouffe 6km Run
Raphael Plouffe 6km Run
Anthony Ponzo 6km Run
Claire Prest 6km Run
Jaclyn Pyper 6km Run
Ernesto Rambaldini 6km Run
Ian Ramsay 6km Run
Rebecca Read 6km Run
Alexandra Reed 6km Run
Gerardo Reyes 6km Run
RIANA REZOVA 6km Run
Morgan Ring 6km Run
william roddy 6km Run
Jessica Rode 6km Run
Jenna Rogers 6km Run
John Rossall 6km Run
Graham Rossall 6km Run
Mirwan Saleh 6km Run
Leanne Sanders 6km Run
Heather Sarsons 6km Run
Christoph Schiller 6km Run
Jon Schouten 6km Run
Jacqueline Schuller 6km Run
Jimmy Semes 6km Run
Candace Shea 6km Run
helena shelton 6km Run
Sam Shi 6km Run
Pauline Shi 6km Run
Jaekyeong Shin 6km Run
Karen Simpson 6km Run
Thomas Sinclair 6km Run
ian sinclair 6km Run
brian slater 6km Run
Jeff Smith 6km Run
Brent Snider 6km Run
Alyson Soko 6km Run
Yeonwha Song 6km Run
Kelsey Stasiak 6km Run
Gillian STECYK 6km Run
Christopher Stephens 6km Run
Michael Stittle 6km Run
Susan Stone 6km Run
Dermot Sullivan 6km Run
Chris Swimmings 6km Run
Stephanie Tan 6km Run
Adam Tarvit 6km Run
Kevin Theuma 6km Run
Karin Thomas 6km Run
Andrew Thomas 6km Run
Erika Thompson 6km Run
Bernardine Thompson 6km Run
Stephanie Thompson 6km Run
Alice Tien 6km Run
Sheila Toller 6km Run
Kirsten Toney 6km Run
Wendy Tran 6km Run
Joanne Tunks 6km Run
Christina Underhill 6km Run
Timo Uuksulainen 6km Run
Ben Valido 6km Run
Allison Van de Kemp 6km Run
Cathy Vandergeest 6km Run
Matthew Visser 6km Run
Naomi W 6km Run
Jackilyn Wallace 6km Run
Gary Waller 6km Run
Liyang Wang 6km Run
Vanessa Warrack 6km Run
Maki Watterson 6km Run
Dan Way 6km Run
Elizabeth Waywell 6km Run
Maria Weber 6km Run
Nancy Wells 6km Run
Callie Wenchel 6km Run
Elana White 6km Run
Catriona White 6km Run
Lucas Wilson 6km Run
Tom Wilson 6km Run
Nanlee Wood Stevenson 6km Run
Paul Robin Wratil 6km Run
Maddie Yarmo 6km Run
Gemma Yaxley 6km Run
Galan Yousuf 6km Run
Amanda Yuan 6km Run